سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: تولیدکنندگان بازار رقابت را نمی‌شناسند

/
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجودی که مجبور به جبران درآم…