سرعت جهانی اینترنت افزایش یافت

/
با شیوع کرونا میزان استفاده مردم جهان از اینترنت رشدی صعودی داشت و ب…

موافقان و مخالفان احسان خاندوزی در جلسه رأی افتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند؟

/
صلاحیت سیداحسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، در مجلس ب…