کدام بخش‌ها بیشترین شغل‌ها را ایجاد کردند؟

کدام بخش‌ها بیشترین شغل‌ها را ایجاد کردند؟به گزارش ویترین، مطابق گزارش های مرکز آمار ایران بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( بهار 1400) ، 0.4 درصد افزایش یافته است.

در بهار 1401، به میزان 40.9 درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1400) 0.5 درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ۵٧٨ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار 1401، بخش خدمات با ۵١,٢ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با 16 درصد قرار دارند.

نکته قابل توجه کاهش سهم جمعیت بیکارفارغ التحصیل نسبت به مدت مشابه سال قبل است. دربهار1401 سهم جمیعت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 39.7 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.6 درصد کاهش یافته است.

همچنین در بهار 1401 سهم جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 26.6 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.3 درصد افزایش داشته است.

223227منبع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.