تورم در استان‌ها چند درصد است؟

تورم در استان‌ها چند درصد است؟


به گزارش ویترین، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٨,٧ درصد رسید.

در اردیبهشت ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۴٢٩,۶ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و البرز با ۵.۴ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌خوزستان با ٠.٧ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران ۴۵.٧ درصدو کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان ٣٢.۶ درصداست.

در اردیبهشت ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۴٢۴,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ خوزستان با ٠.٩درصد است.

تورم در استان‌ها چند درصد است؟

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٩,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران ۴۵.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان ٣٣.۵ درصد است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان ٣٣.۵ درصد است.

در اردیبهشت ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۴۵٩,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ هرمزگان با ٩.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٣- درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴٠,١ درصد است، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد ۴٧.٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان ٣٠.۶درصد است.

223227منبع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.